RETAILER ALS COACH

Ondernemers moeten als het om het werk gaat niets. Oké, behalve hun verplichtingen nakomen en een beetje fatsoenlijk zijn.

Dat geldt voor ons allemaal. Ondernemers kunnen vooral op het gebied van leiderschap kiezen hoe ze het werk willen organiseren en aangeven hoe ze de dingen graag zien.

Ze hebben vooral de keuze om zelf alles te willen doen of anderen te betrekken. Slimme ondernemers pakken de rol van de coach.

Ambitie en coaching

Middelmatige bedrijven en opbrengsten ontstaan als de leider geen bezieling toont en richting geeft. Het is dus zaak dat een leider weet wat er bereikt moet worden. Primair moet de leider ervan uitgaan dat zijn mensen het beste beogen en vaardig zijn. Direct daarna zijn er twee vormen van leiderschap. Je kan je bedrijf vanuit hiërarchie en functie aansturen of door te coachen op meer betrokkenheid. De coachende leider legt de verantwoordelijkheid in de teams. Zijn rol is: de doelen stellen, de ontwikkeling stimuleren, feedback geven waar mensen wat mee kunnen en goede prestaties in diverse vormen belonen.

Succes nastreven

Succesvol zijn kan in sommige gevallen betekenen dat je gewoon veel geluk hebt gehad. De definitie en perceptie voor succes ligt voor iedereen anders. Succesvol worden betekentvoor de meeste bedrijven:

  1. Je moet er samen heel veel zin hebben
  2. Goede doelen stellen
  3. Dingen proberen
  4. Heel hard werken
  5. Goed samenwerken
  6. Doorontwikkelen

De bezielende leider bedenkt ten eerste wat er samen bereikt moet worden en bepaalt hoe hij (of zij) de organisatie insteekt. Als je als bedrijf wilt excelleren dan moeten de mensen met de beste troeven en vaardigheden samenwerken. Zij die er zin in hebben, over de juiste kennis beschikken, betrokken zijn en samenwerken zullen zegevieren. Elkaar feilloos aanvullen is waar alles om draait.

Doen wat je leuk vindt

Een bedrijf relevant, leuk en commercieel aansturen is zeker geen eenvoudige opgave. Het is vooral zaak dat je van binnenuit de organisatie je richt op de klant en niet op de concurrentie. Als de leider weet waarvoor het bedrijf wil staan en mensen om zich heen verzamelt die dat leuk vinden, dan kunnen ze samen energie cumuleren. Als bedrijf neem je samen een kleur aan.Gelukkig zijn er veel kleurnuances en varianten om een bedrijf in te kleuren. Het zal nooit werken als mensen een kleur moeten aannemen die niet bij ze past. Je eigen kleur (h)erkennen en door ontwikkelen, dat is leuk en waar het om gaat. Dat geldt voor de leider, de organisatie en dus alle mensen in het bedrijf.

Passie als aanjager

Leiders worden zelf ook, bewust of onbewust, gemotiveerd en gedreven. Dat is wat ze leuk vinden en dat uit zich in hun gedrag als aanjager van succes. Indrukken, ervaringen en beelden uit zowel het heden als verleden maakt dat ze een passie en bevlogenheid ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat de leider zich zelf kent en te weet wat hem of haar motiveert en drijft. Je kan als leider verschillende dingen dromen en nastreven. Je kan:

  1. Een merk willen bouwen van je bedrijf.
  2. De beste productcurator willen zijn
  3. De klanten maximaal verwennen

Als je je dat bewust bent dan zal je ontdekken dat je mensen en teams waarschijnlijk aanstuurt en afrekent op jou droom en wensen. De vraag daarbij is: ‘Begrijpen ze zijn bezieling?’ Als ze de passie en drives van leider begrijpen dan kunnen ze partici
peren. Als de leider zichzelf begrijpt dan kan hij ondersteunen, stimuleren en delegeren.’ Hoe zorg jij ervoor dat jouw werkenemers jouw taal spreken? Lees de verhalen van goede werkgevers.